top of page

חוזים

יעוץ מקצועי בעניין חוזים

coffe-table-pen.png

כתיבה, הכנה, בדיקה ועריכת חוזים, הן באנגלית והן בעברית של הסכמי מייסדים, הסכמי בעלי מניות, הסכמי שותפות ומיזמים משותפים, הסכמי רכישה והקצאת מניות, הסכמי השקעות, הסכמי הלוואה, הסכמי מימון ובטוחות, הסכמי גיוס הון, הסכמי פיינדר, הסכמי סודיות ואי תחרות, הסכמי הפצה, הסכמים לרכישת ו/או מכירת של מוצרים, פעילות ונכסים מסוגים שונים כגון חברות, מניות, מוצרים ומוצרי Wellness, ציוד ומלאי בעסקאות מסחריות, כתיבת מזכרים משפטיים ביחס לחוזים, והסכמים בעסקאות, מקומיות ובינלאומיות, פשוטות ומורכבות.

bottom of page