top of page

אודות

עלינו: Our Team
IMG_1329_edited_edited.jpg

דניאלה בן שוע עמירן, עו"ד

מייסדת- עו"ד

עורכת דין דניאלה בן-שוע עמירן, בשנת 2009 סיימה, בארה"ב, תואר שני במשפט מסחרי-עסקי-בינלאומי, עם דגש על תחום ניירות-ערך ארה"ב, משפט מסחרי, היבטים בעסקאות בינלאומיות, היבטים בתכנון חברות ועסקאות משפטיות. בשנת 2003 סיימה, תואר ראשון במשפטים, ובדצמבר 2004 הוסמכה. במהלך שנת 2005 השתתפה בתוכנית התמחות לעו"ד זרים במשרד עוה"ד מוביל בארה"ב. 

                             

עורכת דין דניאלה בן-שוע עמירן מתמחה בליווי אנשי עסקים, חברות ציבוריות ופרטיות בעלות פעילות בשוק המקומי והבינלאומי וכן, בכתיבה, עריכה, מתן הערות והכנת הסכמים מסחריים מותאמים לצרכי הלקוח,  משלב ניהול המשא ומתן, גילוי נאות, הכנת חוות דעת, מזכרים משפטיים מורכבים, ייעוץ בתחום הרגולטורי, ועד שלב ה - closing במסגרת עסקאות מסחריות פשוטות ומורכבות בהיקפים קטנים וגדולים של עד עשרות מיליוני דולרים, הן בעברית והן באנגלית.

עד הקמת משרדה עבדה עו"ד בן-שוע עמירן במספר משרדים מובילים בתחומם.

במשרד גיסין ושות', עורכי-דין עבדה כעורכת-דין במחלקה המסחרית ושוק ההון, עיקר עיסוקה שם היה במיזוגים ורכישות, רה-ארגון, הסדרי בעלי מניות ונושים. ייעוץ בנושא הדרישות הרגולטוריות של הרשות לניירות ערך והבורסה. שטרי נאמנות, אגרות חוב, דיווחים מיידים בדבר הצעות רכש, עסקאות מהותיות וחריגות ועסקאות בעלי שליטה וליווי תיקי ליטיגציה מסחרית במישור הבינלאומי.

 

במסגרת עסקאות רה-ארגון סקרה חברות ציבוריות וליוותה הסדרים גם במסגרת הליך 350 לחוק החברות של חברת אאורה השקעות בע"מ, סיועה בייצוג מחזיקי אגרות החוב סדרה כ"ה של חברת דלק נדל"ן בע"מ וכן, הסדר הנושים של אורכית תקשורת בע"מ.

 

במשרד אפיק תורג'מן, עורכי-דין ונוטריונים , עבדה כעורכת דין במחלקת המיזוגים ורכישות עיקר עיסוקה שם היה, ליווי, ייעוץ וכתיבת עסקאות גיוסי הון, מכירה ורכישה של חברות ונכסים בסכומי יעד הנעים מחצי מיליון ועד 40 מילון ₪ וטיפול בתיקי יישוב סכסוכים במישור הבינלאומי.

 

במסגרת עסקאות רכישה ליוותה, ייצגה וכתבה משלב המו"מ בדיקת הנאותות ועד תום העסקה - שלב ה - closing, עסקת רכישה על ידי חברת Vitec Multimedia שרכשה  חטיבת הוידאו של חברת אופטיבייס טכנולוגיות בע"מ בסכום של עשרות מיליוני שקלים , חטיבת הוידאו של חברת .Focus Enhancements, Inc, בסכום של מילוני דולרים ורכישת חברת  COMO Computer & Motion GmbH בסכום של מיליוני דולרים.

 

במשרד פלס, מוזר, שרמן ושות', עורכי-דין  עסקה כעורכת-דין במחלקה המסחרית. ועיקר עיסוקה היה ייעוץ חברות מורכבות ועתירות ידע משלב הגילוי נאות הכנת חוות דעת, מזכרים ועד שלב ה - closing. לרבות, כתיבת עסקאות גיוסי הון בסכומי יעד הנעים מחצי מיליון ועד 10 מילון ₪, הסכמי מכירה ורכישה של חברות ונכסים. כמו כן, סייעה בהכנת כל המסמכים הנדרשים להכנת תשקיפי הנפקת הון בסכמי יעד משוערים של כ- 25 מיליון ₪, מכירות פרטית של 45% שליטה בחברה ציבורית.

bottom of page