top of page

מסחר עיסקי

יעוץ מקצועי בעניין מסחר עיסקי

pen-and-paper.png

ייעוץ וליווי אנשי עסקים וחברות פרטיות בשוק המקומי והבינלאומי וחברות ציבוריות במגוון תחומי פעילות, במסגרת עסקאות מסחריות פשוטות ומורכבות בהיקפים קטנים וגדולים הן באנגלית והן בעברית. ייעוץ לניהול היומי השוטף של חברות אלו. משלב ניהול המשא ומתן העסקי והמשפטי, גילוי נאות, מחקר וכתיבה של מזכרים וסקירות משפטיות ועד תום העסקה - שלב ה - closing.

ליווי תיקי ליטיגציה מסחרית במישור הבינלאומי.

bottom of page