top of page

קנאביס

 יעוץ מקצועי בעניין קנאביס 

Image by Kimzy Nanney

עולם המשפט בתחום צמח הקאנביס, בשוק המקומי והבינלאומי, ובכלל זה גידול, ייצור, הפצה, החזקה, שינוע, השמדה, שירותי מעבדה, מסירה או מחקר של צמח הקנאביס או מוצריו כגון: מוצרים לשימוש רפואי, מוצרי wellness, מוצרים מבוססי CBD, מוצרים אכילים ומוצרי קוסמטיקה, מחייב עמידה בחקיקה, רגולציה ותקינה מקומית ובינלאומית וכן, בקבלת רישיון מתאים.

המשרד עוסק בליווי וייעוץ לאנשי עסקים המחפשים השקעות או משקיעים בתחום הקנאביס מוצרי wellness, מוצרים מבוססי CBD. סיוע באיתור ובדיקת עסקאות בתחום הקנאביס הרפואי, קוסמטיקה ותחום ה wellness המציג באופן ראשוני את הפן העסקי משפטי של העסקה,  וכן, בביצוע בדיקת נאותות של חברות בתחום, הכנת דו"ח נאותות, כתיבת חוות דעת משפטיות, כתיבת מסמכים משפטים והסכמים בהתאם.

עורכת דין דניאלה בן-שוע עמירן, בעלת ניסיון נרחב בתחום ליווי חברות וכתיבת מסמכים משפטים וחוזים צברה, ניסיון בליווי משפטי של חברות ואנשי עסקים, יזמים ועוד, בפעילותן בתחום הקנאביס, בשוק המקומי והבינלאומי, מהקמת החברות וניסוח מסמכי ההתאגדות, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמי מיזמיים ומייסדים, התואמים לרגולציה והתקינה, סיוע בפתיחת חשבונות בנק לחברות אלו, סיוע באישור משקיעים זרים, סיוע בקבלת הרישיונות הנדרשים לרבות היתר ייבוא/ייצוא, כתיבת הסכמי הפצה, ייעוץ משפטי שוטף בתחום והכול תוך בחינת הדינים הספציפיים, התקינה, הרגולציות ועוד.

bottom of page